Informatie‎ > ‎Curriculum‎ > ‎

Quanfa

De meeste mensen die taijiquan beoefenen kennen de term “quanfa” niet. Daarom even een uitleg over het woord zelf.
“Quan” betekent zoveel als “vuist” of “hand” en heeft de zelfde betekenis als het woord quan in de naam taijiquan.
“Fa” betekent zoveel als “oefening”.
“Quanfa” is te vertalen met “vuist- of handoefeningen”.
De term “quan” verwijst naar het martiale aspect van taijiquan.

Deze oefeningen krijgen gestalte in het lopen van “vormen”. Een “vorm” is een aaneengesloten serie van bewegingen. Deze bewegingen zijn gestileerde uitvoeringen van gevechtstechnieken.
Er bestaan veel verschillende vormen, dit is mogelijk omdat een ontwerper van een vorm kan kiezen uit een groot aantal gevechtstechnieken.
Een samengestelde vorm kan een groot aantal gevechtstechnieken bevatten, voorbeelden hiervan zijn de Yi lu en de Er lu van de Chen stijl en de 108-vorm van de Yang stijl; maar vormen kunnen ook bestaan uit enkele technieken.

De samenstelling van de vorm is afhankelijk van het doel.
Het doel kan bijvoorbeeld zijn dat een vorm eenvoudig is aan te leren, een ander kan juist meer gericht zijn op de gevorderde beoefenaar.
Een ander doel kan zijn dat een vorm een bepaald aspect van taijiquan benadrukt, hierbij kun je denken aan ontspanning, coördinatie van het onder- en bovenlichaam, Fayin (ontladen van kracht) et cetera.

Binnen taijiquan worden 5 hoofdstijlen erkend. De Chen stijl, de Yang stijl, de Wu stijl ( Wu Quan-You 1834-1902) , de Wu stijl ( Wu Yu-Xiang 1812-1880), en de Sun stijl.
Iedere stijl kent andere vormen, qua samenstelling, qua manier van stileren en qua doelstelling. Bovendien hebben sommige stijlen elementen van andere vechtkunsten opgenomen in hun stijl.
Een goed voorbeeld hiervan is de Sun stijl, Sun Lu-Tang, de grondlegger van de stijl beheerste naast Taijiquan ook Xinyiquan en Pakuazhang en verenigde de kwaliteiten van deze vechtkunsten in de Sun stijl.

Het is niet juist te stellen dat de ene stijl beter is dan de andere. Al de stijlen hebben hun kwaliteiten en bieden de kern van taijiquan. Het curriculum van de stijlen is volledig.

Al de stijlen kennen ook hun substijlen en afgeleiden waarvan helaas lang niet altijd hetzelfde gezegd kan worden. Veel van de rijkdom van de kunst gaat verloren door het najagen van voorkeuren en het overslaan van aspecten die men moeilijk vindt of niet op waarde schat.

De Xinyi hunyuan Chen stijl taijiquan, ontwikkelt door Feng Zhiqiang, heeft dit gebrek niet.
De stijl is volledig en biedt een groot aantal vormen die het volledige curriculum van de kunst aanleren.
De quanfa van hunyuan taijiquan bestaat uit de volgende vormen:

24-vorm
32-vorm
48-vorm
83-vorm
71-vorm
24-hunyuan free cannons
Hunyuan 24 cannons
Hunyuan 24 elbows
36-vorm qinna