Intern vs extern

Taijiquan wordt een "interne" vechtkunst genoemd.
Wat houdt dat nu precies in?

Niet zichtbaar en zichtbaar.
Taijiquan maakt gebruik van een interne kracht. Dit houdt in dat je de krachtsinspanning niet vanaf de buitenkant waarneemt.
Natuurlijk zie je wel bewegingen maar deze zijn niet de kern van de kunst en leveren niet de kracht.
Het ontwikkelen en gebruiken van deze kracht is wat taijiquan anders maakt dan andere vechtkunsten.

Naast Taijiquan zijn er nog meer "interne" vechtkunsten, namelijk: Baguaquan en Xingyiquan.

Externe vechtkunsten zijn anders in die zin dat je ziet wat je leert.
De bewegingen die je leert zijn de bewegingen die het effect scoren in het gevecht.
De kracht wordt opgewekt door de ledematen die je gebruikt.

De manier waarop.
Taijiquan train je op een andere manier dan dat je een externe vechtkunst traint.
Langzaam en ontspannen zijn sleutelwoorden voor de toeschouwer, alles oogt zacht en rond.
Voor veel mensen is dit het doel van taijiquan. Lekker ontspannen.
Het is echter niet het doel maar een middel.
Door het tempo te verlagen kan de beoefenaar zicht beter focussen op de interne kracht.
Ook het ontspannen zijn is een middel, namelijk, door te ontspannen kan de interne energie beter doorstromen en wordt de beoefenaar gedwongen af te zien van het gebruik van externe kracht.

Is er wel verschil?
Hoewel interne en externe vechtkunsten de training anders benaderen, is het gevecht voor beiden hetzelfde.Comments