Wat is taiji?

Taiji of Tai chi is van oorsprong een vechtkunst en heet volledig Taijiquan of Tai chi chuan.
Er bestaan verschillende spellingen, in deze tekst noem ik het kortweg taiji.

Taiji is afkomstig uit China. 
Het kenmerkt zich voor de beschouwer door langzame, gracieuze bewegingen en ziet er ogenschijnlijk niet uit als een vechtkuns
t. We zijn namelijk gewend dat vechten snel en agressief is en de langzame bewegingen maken niet echt die indruk.
Hoewel het er rustig, meditatief en vriendelijk uit ziet is het wel degelijk een vechtkunst.
In Nederland wordt taiji echter met name beoefend om te ontspannen en als leuke, recreatieve activiteit.

Vechtkunst kent een rijke geschiedenis in China en is diep verweven in de cultuur.
Ook taiji is onlosmakelijk verbonden met China en haar cultuur.
Veel mensen denken dat ontspanning het doel is van taiji maar het is dus slechts een voorwaarde.
Niet alleen door de taal en de oorsprong van taiji maar ook omdat taiji onlosmakelijk verbonden is aan en gestoeld is op de Chinese visie op de mens en gezondheid.

Taiji wordt een interne vechtkunst genoemd. Het verschil met externe vechtkunsten is dat deze met name gebruik maken van spierkracht en snelheid om de tegenstander te overmeesteren, terwijl een interne vechtkunst gebruik maakt van interne kracht of energie. Deze interne kracht wordt “qi” genoemd.

Wat leer ik bij lessen taiji?
Je leert allereerst bewegingen en vormen.
Er is veel aandacht voor correcte houding en ontspanning. Deze zijn namelijk beide nodig om op een goede manier taiji te beoefenen. Veel mensen denken dat ontspanning het doel is van taiji maar het is dus slechts een voorwaarde.
De bewegingen zijn gestileerde gevechtstechnieken. In het begin van je ontwikkeling hoef je hier nog niet bij stil te staan. Het leren van de bewegingen kan al moeilijk genoeg zijn. 
Wanneer je de vorm, dit is een aaneengesloten combinatie van bewegingen, beheerst, kun je verder leren. Je leert de applicaties die in de bewegingen opgesloten liggen en hoe deze uit te voeren.

Ik ben helemaal geen vechtersbaas, is taiji wel iets voor mij?
Wees gerust. Taiji is geen agressieve kunst. Hoewel het een vechtkunst is, ligt de focus met name op het ontwikkelen van balans, ontspanning en een sterk energetisch lichaam.
Verder is taiji een proces en raak je nooit uitgeleerd. Het doel, vechten, is een focus voor het proces waardoor er meer diepgang in je ontwikkeling komt.

Ik ben wel een vechtersbaas, is taiji wel iets voor mij?
Dat hangt er van af.
Wil je snel resultaat en wil je graag je agressie botvieren op een zandzak of een persoon. Nee. Dan is taiji niet iets voor jou.
Wil je een vechtkunst leren met diepgang en ben je niet bang voor persoonlijke ontwikkeling. Ja. Dan kan taiji iets voor jou zijn. 

Waarom is taiji zo laaaaangzaaaaam?
Dit is een methode. Door langzaam en met aandacht te bewegen kun je meer aandacht schenken aan datgene wat er intern gebeurt en kun je dit ontwikkelen.
Door langzaam en ontspannen te trainen kan de qi naar de juiste plekken geleid worden.

Wat is qi?
Qi is een concept dat in de westerse wereld onbekend is.
Binnen de Chinese visie is qi gelijk aan energie of aandrijvende kracht.
Deze qi maakt dat iemand kan bewegen en kan functioneren. Qi stroomt door meridianen en wordt zo over het lichaam verspreid. Als er te weinig qi is of er blokades in de meridianen ontstaan en de qi niet meer ongehinderd kan stromen ontstaan er klachten en ziektes.
De Traditioneel Chinese Geneeskunde (TCM) is mede hierop gebaseerd.

Er bestaan in China al sinds millennia oefeningen om qi te cultiveren en te versterken.
Hieruit is het moderne qigong ontstaan.
Qigong is een methode die oefeningen gebruikt om qi te cultiveren en te versterken. Er bestaan vele vormen en soorten qigong. De één is ontwikkeld met de gezondheid als doel, de ander met juist een martiale bedoeling.

Qigong is dan ook een integraal deel van de beoefening van taiji.

Maakt het uit waar ik les volg?
Dat hangt af van het doel dat je nastreeft. 
Als je een gedegen beoefenaar wilt worden van taiji dan zul je op zoek moeten gaan naar een goede leraar. Er bestaan namelijk heel veel minder goede leraren. Bij deze leraren zul je wellicht prima terecht kunnen als je taiji wilt beoefenen voor het sociale aspect, de gezelligheid of voor de ontspanning.

Een goed leraar leert je meer dan alleen een vorm. Hoewel iedere leraar daarmee zal beginnen, kan de betere leraar je uitleg geven over de applicaties en de principes. Bovendien kan hij of zij op basis van zijn “afstamming” aantonen dat hij beschikt over een gedegen curriculum, hoewel dit geen garantie is dat hij over grote vaardigheid beschikt.

“Afstamming?”
Taiji is een vechtkunst die al lang bestaat en een lange ontwikkeling kent. Generaties lang is de kunst doorgegeven van leraar op leerling. Iedere generatie voegde zijn of haar specialiteiten toe. Hierdoor zijn verschillende stromingen ontstaan.
De oudste stijl, van waaruit al de andere waarschijnlijk zijn geëvolueerd, is de Chen stijl.
Andere bekende hoofdstijlen zijn de Yang stijl, de Sun stijl, de Wu en de Hao stijl.
Afgezien van de hoofdstijlen zijn er ook substijlen. Deze stijlvarianten stammen af van een hoofdstijl maar hebben een duidelijke invloed ondergaan waardoor zij niet meer gelijk zijn aan de oorspronkelijke hoofdstijl.
De afstamming geeft aan via welke lijn van leraren de kennis bij een leraar terecht is gekomen.


Comments